Obrazek Spitalku

Denní stacionář Špitálek

icona domu

Školní 305, 539 73 Skuteč

icona hodin

Provozní doba: Po - Pá: 7:30 - 15:30

icona vedouci

vedoucí stacionáře: Bc. Markéta Vtípilová, DiS.

icona telefonu

telefon: 737 692 751

icona emailu

vedouci@spitalek.cz

Zřizovatel

S handicapem bez bariér, z.s.
Rubešova 531
539 73 Skuteč
 
Datová schránka: j9jebx5
IČO: 27035131
číslo účtu: 123-6773430237/0100
statutární zástupce: Ing. Tomáš Vařejčko
 

Zaměstnanci

vedoucí zařízení: Bc. Markéta Vtípilová, DiS.
sociální pracovník: Bc. Markéta Vtípilová, DiS.
pracovník v přímé péči: Marie Boušková
uklízečka: Romana Čtvrtečková

Sponzoři

Režim dne

v denním stacionáři Špitálek

 

7:30 – 8:00 příchod uživatelů, volný program
8:00 – 9:00 dopolední program s individuálními a skupinovými aktivitami (vzdělávací a aktivizační činnosti)
9:00 – 9:30 dopolední svačina
9:30 – 11:00 dopolední program s individuálními a skupinovými aktivitami (výtvarné a pracovní činnosti)
11:00 – 12:00 oběd
12:00 – 12:30 polední klid, relaxační činnosti
12:30 – 13:30 odpolední program s individuálními a skupinovými aktivitami (výtvarné a pracovní činnosti, společenské hry)
13:30 – 14:00 odpolední svačina
14:00 – 15:00 odpolední program s individuálními a skupinovými aktivitami (procházka, sportovní aktivity, četba na pokračování, sledování filmů)
15:30 – 15:30 volný program, odchod uživatelů

 

Všechny body v denním programu jsou přizpůsobeny individuálním potřebám a přáním uživatelů s ohledem na jejich individuální plány.